Paola de Maninkor (de Manincor) rođena je u Lavisu (Trento) gdje prvi put i dolazi u dodir sa slikarstvom 1956. godine kada, zajedno sa Đuzepeom Varnerom (Giuseppe Varner) počinje oslikavati keramiku i tekstil, a potom i pozorišnu scenografiju koja će je uvesti u svijet freskoslikarstva i murala. Od tada Paola ulazi u dodir sa lokalnim umjetničkim svijetom, učestvuje na brojnim grupnim izložbama na regionalnom i državnom nivou. To su i godine njenih prvih istraživanja svijeta umjetnosti i gradnje ličnog  vizuelnog stila tokom brojnih studijskih posjeta evropskim muzejima. Od 1975. godine njeno interesovanje proširuje se i na polje skulpture a radove nastale u tom periodu nerijetko izlaže sa onim slikarskim. Spoj skulpture (u drvetu) i slikarstva rezultuje pojačanim interesovanjem za slikanjem na drvetu, tehnikom koja će na kraju uticati i na razvoj njenog ličnog stila figurativnog slikarstva obilježenog pokretom, magičnim i fantastičnim.

 

Paola de Manincor u toku svoje bogate karijere realizuje brojne murale; prvi je, samorazumljivo, naslikala na sopstvenoj kući i ateljeu u Lavisu 1989. godine. Ubrzo zatim oslikani su unutrašnji i vanjski zidovi lokalne vinarije LaVis i više nije bilo zaustavljanja: U Izeri (Isera) oslikava farmu Njak (Maso Gnac), u Kavedagu (Cavedago) zgradu opštine, u Taiu objekat Predaia, u Ravini proizvodne pogone Sforca (Sforza), u Preoreu javnu fontanu, u Ćembri vinariju Val di Ćembra (di Cembra) , u Trentu Palatu pošte, u Darcu (Darzo) Palatu opštine...

 

Iz Trentina Paoline boje se razlivaju dalje na ostale kontinente, njeni radovi ukrašavaju fasade u Australiji (Myrtleford, Wangaratta, Sydney, Melbourne, Perth, Moreland) Kini ( Xi’an, Xian-yang), Brazilu (Nova Trento), Kanadi (Toronto) a teme koje obrađuje tiču se uglavnom emigracije i ljudskih i građanskih prava. Godine 1998. godine, u okviru projekta kulturne razmjene između Prijedora i Trenta u organizaciji tada neformalnog Udruženja Projekt Prijedor Paola de Manincor oslikava na Srednjoj elektrotehničkoj školi prvi mural ikad naslikan u Prijedoru.


Njeni pomoćnici su djeca iz brojnih izbjegličkih centara sa područja opštine Prijedor koji su te, 1998. godine još uvijek nastanjeni brojnom izbjegličkom i raseljeničkom populacijom. Prilikom svojih nekoliko posjeta Prijedoru Paola de Maninkor posjećuje i Muzej Kozare. Zajedno sa tadašnjim direktorom Muzeja Paola organizuje izložbu trojice mladih umjetnika iz Prijedora u galeriji u Lavisu.

 

Paola de Manincor autorka je i brojnih ilustracija i crteža objavljenih u nekoliko knjiga poezije i proze. Neka od najboljih trentinskih vina nose naljepnice sa Paolinim ilustracijama a njene ilustracije likova iz poznatih trentinskih legendi se danas štampaju i često dijele kao posteri koji promovišu regiju Trentino odnosno njenu kulturu i istoriju.

 

 

Paola de Manincor umrla je 2011. godine u Trentu u 79. godini života.


Associazione artisti di Prijedor / Artists´ Association of Prijedor

 Nikole Pašića bb  (Muzej Kozare)

79 101 Prijedor

RS-Bosna i Hercegovina