2018.

Gejm on, Ljubiša Pušac ( Omarska, BiH)

 Razbijenost fasade, mnogo uskraćuje na izboru teme.  Najviše se ornament nameće kao rješenje murala.  Pružajući pogled sa jednog na drugi kraj izdužene fasade, u mislima mi se javila kultna muzička tema igrice Super Mario. Odlučio sam da mi elementi te igrice budu tema. Svaki element sam digitalno obradio, većinu nacrtao i aranžirao u stilu kultne igre. Cilj  mi je bio da oživim same ornamente, da pored dekorativne funkcije boja i oblika, nekim posmatračima pružim dozu nostalgije.2017.

Negdje između početka i kraja, Selver Begić ( Banja Luka, BiH)

Rad predstavlja životni put, rađanje ideje, pronalazak sopstvenog izraza, pečat kojim definišemo postojanje, maštu i kreativnost, odraz naše duše. 2016.

Grad, Umetnička kolaborativna grupa Dim Tim ( Beograd, Srbija )

Grad je deo ciklusa slika Metamorfoze i paradigma težnje čoveka da izgradi idealni grad. Metamorfoze predstavljaju utopijsku viziju kojom se mapiraju i osvajaju prostori i gradovi u kojima je utopija „moguća“.Ovaj Grad ima nešto što prija savremenom čoveku koji svoj habitus traži bežeći od „bezličnih“ građevina i nalazi ga u arhitekturi po svojoj meri.

Prepoznali smo Prijedor iz vremena početka industrijalizacije, kada evropski uticaji nadilaze orijentalne. 

Naša likovna poetika je bliska Novom geometrizmu i na tragu je Bauhausa. 

 

Boje na muralu su crna, bela i posebna srebrna.2015.

Vrt, Raul Oprea Saddo (Bukurešt, Rumunija)2014.

Transformacija, Attila Szamosi - Vidam ( Berlin, Njemačka)

Naš svijet se permanetno transformiše. Teško da je išta stalno i konzistentno. Zemlja, ljudska bića, priroda, politički sistemi, trendovi, odnosi i sve ostalo se razvija, mijenja, transformiše. Nažalost ove transformacije idu često u neko gore stanje. Ali ne uvijek. Mi moramo prihvatiti da nas se tiče sve oko nas i da moramo da pokušamo da uradimo najbolje što možemo, vodjeni našom unutrašnjom snagom moramo iskoristiti naše najbolje vještine kao bismo ove opšte transformacije našeg društva učinili ljepšima za život, više vrijednima. Izabrao sam motiv jahača i konja kao simbol odnosa individue i njene unutrašnje snage. Oni preživljavaju dimenziju transformacije tako što preskaču u bolji oblik postojanja. 2013.

Šeširdžija, Nataša Konjević ( Banja Luka, BiH)

Uzimajući u obzir da je lokacija murala u glavnom šetalištu u Prijedoru, smatrala sam da bi bilo zanimljivo, a i korisno da se simbolično predstavi grad Prijedor i neke bitne činjenice koje se vezuju za njega. Iz tog razloga sam istraživala sam o samom gradu, njegovoj istoriji, bitnim ličnostima, geografskim karakteristikama... Pokušala sam da od svih prikupljenih podataka napravim jednu ilustraciju Prijedora predstavljenog kroz simbole. Čovjek sa šeširom je Dr. Mladen Stojanović, narodni heroj i jedna od najvažnijih ličnosti za Prijedor. Na samom šeširu su prikazani sledeći simboli :

 

-        rijeka Sana koja protiče kroz Prijedor; njom su nekad plovile dereglije, trgovački          brodovi pa su i oni prikazani na radu

-        prva željeznička pruga koja je sagrađena u bivšoj BiH je prolazila kroz Prijedor

-        Kozara i spomenik na Mrakovici

-        Radetića kula, kao jedan od arhitektonskih spomenika starog grada

-        Todor Švrakić – rođeni Prijedorčanin koji je postao prvi školovani slikar u BiH

Koristila sam vedre boje i bajkovite forme, jer smatram da bi ovaj mural trebalo da bude nešto u čemu će prolaznici uživati i što će ih oraspoložiti.


Associazione artisti di Prijedor / Artists´ Association of Prijedor

 Nikole Pašića bb  (Muzej Kozare)

79 101 Prijedor

RS-Bosna i Hercegovina